school and education

Wzory zgód i oświadczeń

Uczeń/Opiekun prawny

Obowiązek informacyjny uczeń/opiekun

 Pobierz

Zgoda na wizerunek ucznia

 Pobierz

Kandydat do pracy

Obowiązek informacyjny kandydata do pracy

 Pobierz

Zgoda kandydata do pracy

 Pobierz

Obowiązek informacyjny praktykanta

 Pobierz

Obowiązek informacyjny stażysty

 Pobierz

Słuchacz KKZ

Obowiązek informacyjny słuchacz KKZ

 Pobierz

Wzór zgody na wizerunek słuchacz KKZ

 Pobierz

Pracownik

Obowiązek informacyjny pracownika

 Pobierz

Zgoda pracownika

 Pobierz

Obowiązek informacyjny wolontariusza

 Pobierz

Obowiązek informacyjny umowa zlecenie/ umowa o dzieło

 Pobierz

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!