school and education

Historia szkoły

Historia szkoły ma swój początek w roku szkolnym 1958/59, kiedy to rozpoczęły się zajęcia w dwuletniej Szkole Przysposobienia Rolniczego. Kierownikiem szkoły był Tadeusz Bronk i pracowało z nim sześciu nauczycieli. W 1972 r. powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą (19 uczniów), następnie w roku szkolnym 1977/78 powołano 3 - letnie Technikum Rolnicze (43 uczniów w klasie I). W 1991 r. powstało Liceum Zawodowe (34 uczniów w klasie I), 1995/96 - Liceum Ekonomiczne (28 uczniów w klasie I) a od roku 1997/98 - Technikum Żywienia: Gospodarstwa Domowego (33 uczniów w klasie I). Jak z tego zestawienia widać jest to bogata historia i spory dorobek, który świadczy o tym, że nasza szkoła jest szkołą środowiskową, rozwijającą się zgodnie ze zmieniającymi się trendami w gospodarce oraz zapotrzebowaniem środowiska na określone kierunki kształcenia, a co za tym idzie ma możliwość pracy, a także podejmowania działalności na własny rachunek, do czego staramy się naszych absolwentów jak najlepiej przygotować.

Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem - rtm. Witold Pilecki

"W kierunku tym idziemy jakby dwiema drogami. Po pierwsze troszcząc się o jak najlepsze wyposażenie pracowni szkolnych: pracowni żywienia człowieka, gospodarki odzieżą i pracowni komputerowej. Wszystkie te pracownie przy pomocy Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zostały bardzo bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt i dobrze służą nauce zawodu oraz rozwijaniu zainteresowań naszych uczniów. Druga droga to wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, które zdobywają korzystając z kursów organizowanych przy pomocy Z.D.Z. w Starogardzie Gdańskim, takich jak "kierownik małej gastronomii" itp. oraz kursów komputerowych, z których korzystają rolnicy i mieszkańcy nie tylko naszej gminy. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy 8 takich kursów. Szkoła dba nie tylko o stronę merytoryczną, ale także i o poczucie estetyki ucznia, rozwijanie zainteresowań własnych poprzez upiększenie terenu działalności kół zainteresowań takich jak: historyczne, turystyczne, literackie, komputerowe i sportowe. Do dyspozycji uczniów jest kadra pedagogów (23 osoby) z przygotowaniem kierunkowym, w 95% z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracji i obsługi w liczbie 7 osób."Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!