school and education

Zestaw marzec 2019

  1. Ile wynosi średnia arytmetyczna wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych?
  2. Jaka jest długość krawędzi największego sześcianu, którego można umieścić wewnątrz kuli o promieniu 1?
  3. Ćwierćkole wpisane jest w koło (trzy punkty styczności z okręgiem). Jaką częścią koła jest ćwierćkole? (ćwierćkole należy rozumieć jako wycinek koła o kącie środkowym 90∘)

To już ostatni zestaw online. Termin nadsyłania odpowiedzi to 15.03.2019.

Spotykamy się podczas finału 21.03.2019 o godz. 11.00!

Jolanta Recław

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!