school and education

Statut szkoły

Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie

 Pobierz statut (aktualizacja 26.10.2022)

 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 22/2020/2021 z dnia 23.06.2021r. o zmianie statutu

 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/2021/2022 z dnia 24.11.2021r. o zmianie statutu

 Zarządzenie Dyrektora PZS w Przodkowie Nr 3/2022/2023 w sprawie zasad i kryteriów oceniania uczniów

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II. CELE I ZADANIA

Rozdział III. ORGANY ZESPOŁU

Rozdział IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Rozdział VI. UCZNIOWIE I SZKOŁY

Rozdział VII. NAGRODY I KARY

Rozdział VIII. WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!