school and education

Statut szkoły

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

 Pobierz statut (aktualizacja 03.12.2019)

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II. CELE I ZADANIA

Rozdział III. ORGANA ZESPOŁU

Rozdział IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Rozdział VI. UCZNIOWIE I SŁUCHACZE ZESPOŁU

Rozdział VII. NAGRODY I KARY

Rozdział VIII. SYSTEM WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!