school and education

Przedmiotowe ocenianie

Przedmioty humanistyczne

Język polski w technikum

 Pobierz

Język polski w szkole branżowej

 Pobierz

Religia, Etyka

 Pobierz

Język kaszubski

 Pobierz

Historia, WOS, WOK w technikum

 Pobierz

Historia, WOS, WOK w szkole branżowej

 Pobierz

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

matematyka, arytmetyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, informatyka w praktyce gospodarczej i edukacja dla bezpieczeństwa

 Pobierz

Języki obce

Język angielski, Język niemiecki

 Pobierz

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

 Pobierz


Przedmioty informatyczne i graficzne

bezpieczeństwo i higiena pracy w informatyce, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, sieci komputerowe, serwerowe systemy operacyjne, projektowanie stron internetowych, bazy danych, programowanie aplikacji internetowych, pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych, pracownia sieci komputerowych, pracownia serwerów, pracownia stron internetowych, pracownia baz danych, pracownia programowania aplikacji, język angielski zawodowy; bezpieczeństwo i higiena pracy w informatyce, projektowanie oprogramowania, programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych, zaawansowane aplikacje webowe, pracownia programowania aplikacji internetowych, pracownia programowania aplikacji desktopowych, pracownia programowania aplikacji mobilnych, pracownia zaawansowanych aplikacji webowych, język angielski zawodowy; bezpieczeństwo i higiena pracy w branży graficznej, podstawy poligrafii, podstawy projektowania graficznego, podstawy projektowania publikacji, projektowanie graficzne, projektowanie publikacji, drukowanie 3d, produkcja poligraficzna, drukowanie cyfrowe, podstawy druku cyfrowego, język angielski zawodowy.

 Pobierz

Przedmioty gastronomiczne

Technologia gastronomiczna, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Kuchnie różnych narodów, Zajęcia praktyczne, Podstawy żywienia, Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Pracownia gastronomiczna, Pracownia z zakresu sporządzania potraw i napojów, Pracownia z zakresu organizacji żywienia i usług gastronomicznych, Usługi gastronomiczne z obsługą konsumenta

 Pobierz

Przedmioty rolnicze, architektura krajobrazu

Obiekty małej architektury krajobrazu Budowa i konserwacja w architekturze krajobrazu, Projekty roślinne, Urządzanie i pielęgnacja w architekturze krajobrazu, Projekty obiektów architektury krajobrazu, Projekty obiektów małej architektury krajobrazu, Prace w obiektach architektury krajobrazu, Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, Podstawy architektury krajobrazu, Rośliny ozdobne, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Organizacja produkcji roślinnej, Organizacja produkcji zwierzęcej, Pracownia produkcji rolniczej, Pracowania produkcji roślinnej, Pracowania produkcji zwierzęcej, Pracownia techniki w rolnictwie, Technika w rolnictwie, Pracownia organizacji produkcji rolniczej, BHP w rolnictwie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona roślin, Przepisy ruchu drogowego

 Pobierz

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!