school and education

Dni wolne

Zarządzenie nr 6/2022/2023 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie wykazu dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023.

§ 1
Na podstawie § 5 ust. 1Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz 1603) oraz § 5 Rozporządzenia MENiS z dnia18.04.2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz.432 z późn.zm.) oraz po zaopiniowaniu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Prezydium Samorządu Uczniowskiego, zarządzam wykaz dni wolnych przypadających w roku szkolnym 2022/2023:

  1. 31.10.2022 – poniedziałek – dzień przed Wszystkimi Świętymi
  2. 13.01.2023 – piątek – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  3. 02.05.2023 – wtorek - dzień pomiędzy świętami
  4. 04.05.2023 – czwartek – matura - język polski
  5. 05.05.2023 – piątek – matura - matematyka
  6. 02.06.2023 – piątek - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  7. 05.06.2023 – poniedziałek - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  8. 09.06.2023 – piątek – dzień po Bożym Ciele
  9. 19.06.2023 – poniedziałek - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  10. 22.06.2022 – czwartek – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!