school and education

Nasza oferta edukacyjna

Bieg dla patrona w Przodkowie

Dla absolwentów szkoły podstawowej nauka w TECHNIKUM trwa 5 lat. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym dla wszystkich zawodów to język angielski, dla technika programisty jest to również matematyka.
Nauka kończy się maturą i dyplomem technika, jeśli w trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje dla wybranego zawodu:

1

Technik Informatyk - klasa pod patronatem firmy APLITT

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Czytaj dalej
2

Technik Programista - klasa pod patronatem firmy APLITT

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Czytaj dalej
3

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej - klasa pod patronatem firmy GRAFIX

 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Czytaj dalej
4

Technik Architektury Krajobrazu - patronat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 • OGR.03.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04.Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.
Czytaj dalej
5

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - patronat Hotel Zamek Gniew

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Czytaj dalejBranżowa Szkoła I stopnia


Nauka trwa 3 lata, uczniowie - młodociani pracownicy podpisują umowę z pracodawcą, w celu przygotowania zawodowego, u którego realizują zajęcia praktyczne.
1

Klasa wielozawodowa

Nauka w klasie wielozawodowej, przedmioty zawodowe nauczane na kursach w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, przedmioty ogólnokształcące nauczane w szkole.
Czytaj dalej
2

Zawód Kucharz

Zawód dla tych, którzy chcą pracować w restauracjach, stołówkach lub innych obiektach gastronomicznych. Szkoła przygotowuje również do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. Przedmioty zawodowe nauczane w szkole, kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Czytaj dalej
3

Monter konstrukcji budowlanych

Uczniowie objęci będą opieką firmy FKP Pomieczyno gdzie będą realizowali zajęcia praktyczne. Pracownik w tym zawodzie wykonuje prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Przedmioty zawodowe nauczane w szkole, kwalifikacja BUD.08 Montaż konstrukcji budowlanych.

Czytaj dalejCzęsto zadawane pytania

Jak rekrutować do Technikum w Przodkowie?

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie prowadzi nabór do Technikum na podbudowie programowej szkoły podstawowej w zawodach:

 • Technik Informatyk;
 • Technik Programista;
 • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej;
 • Technik Architektury Krajobrazu;
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych;

Nabór prowadzony jest elektronicznie. Kandydaci do szkół rejestrują się w systemie:
http://nabor-pomorze.edu.com.pl

Jak rekrutować do Szkoły Branżowej w Przodkowie?

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie w prowadzi nabór do Branżowej Szkoły I stopnia do klas:

 • Wielozawodowej;
 • Kucharz;
 • Monter konstrukcji budowlanych;

Nabór prowadzony jest elektronicznie. Kandydaci rejestrują się w systemie:
http://nabor-pomorze.edu.com.plTechnik Informatyk 351203

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  • Przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
  • Administrowania systemami operacyjnymi;
  • Serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
  • Przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  • Tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
  • Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • Programowania aplikacji internetowych;
  • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Miejsca pracy:
- przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne;
- przedsiębiorstwa handlowe, sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line;
- przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonawstwem i administrowaniem sieci komputerowych;
- przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
- przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line;
- przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
- przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturą sieciową;
- inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych ma możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Technik Programista 351406

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  • Tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
  • Tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • Programowania aplikacji internetowych;
  • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.
 • W zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
  • Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
  • Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
  • Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Miejsca pracy:
- przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych;
- przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
- przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
- przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych;
- przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI;
- przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D;
- przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturą sieciową;
- inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.


Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 311943

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • W zakresie kwalifikacji PGF.04.Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
  • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  • Opracowania publikacji i prac graficznych do druku;
  • Przygotowania publikacji elektronicznych.
 • W zakresie kwalifikacji PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
  • Drukowania cyfrowego;
  • Obróbki druków cyfrowych;
  • Planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej;
  • Drukowania i obróbki druków 3D.

Miejsca pracy:
- przedsiębiorstwa poligraficzne;
- przedsiębiorstwa graficzne i fotograficzne;
- przedsiębiorstwa zajmujące się drukiem 3D;
- studia fotograficzne;
- przedsiębiorstwa reklamowe i poligraficzne.


Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Technik Architektury Krajobrazu 314202

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • W zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:
  • Dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
  • Opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;
  • Urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • W zakresie kwalifikacji OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu:
  • Dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;
  • Opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;
  • Budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Miejsca pracy:
- centra ogrodnicze;
- przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów i zieleni miejskiej oraz biura projektowo-wykonawcze;
- placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
- obiekty krajobrazowe;
- przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonywaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu (układaniem kostki, budową altan, pergoli, trejaży itd.);
- inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.


Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).
Praktyki powinny odbywać się w okresie wegetacji roślin.

Uczeń jest przygotowywany do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn. zm.).

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 343404

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
  • Oceny jakości produktów;
  • Przechowywania żywności;
  • Przygotowania produktów i stanowiska pracy;
  • Obsługi sprzętu gastronomicznego;
  • Przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
  • Wydawania dań;
 • W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
  • Oceniania jakości żywności;
  • Planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
  • Organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
  • Wykonywania usług gastronomicznych;
  • Ekspedycji potraw i napojów.

Miejsca pracy:
- restauracje wolnostojące i przyhotelowe;
- zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług;
- inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską stanowiące potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół.


Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Technik Rolnik 314207

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • W zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:
  • Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
  • Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
  • Prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;
 • W zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:
  • Organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej;
  • Organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej;

Miejsca pracy:
- gospodarstwa rolne;
- grupy producentów rolnych;
- przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe z branży rolno-spożywczej;
- jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolno-spożywczego.


Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Kucharz 512001

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • Oceny jakości surowca;
 • Przechowywania żywności;
 • Przygotowania produktów i stanowiska pracy;
 • Obsługi sprzętu gastronomicznego;
 • Przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • Wydawania dań;

Miejsca pracy:
restauracje wolnostojące i przyhotelowe, zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług, inne podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską stanowiące potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół.


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy) uczeń powinien być przygotowany do:

 1. dobierania odpowiednich gatunków kawy;
 2. przygotowania różnych rodzajów kawy;
 3. przygotowania dekoracji kawy.

Rzeźbienie w owocach i warzywach (carving)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności rzeźbienie w owocach i warzywach (carving) uczeń powinien być przygotowany do:

 1. projektowania i wykonywania rzeźb w owocach i warzywach;
 2. projektowania dekoracji potraw;
 3. wykonania dekoracji stołu.

Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Pracownik pomocniczy gastronomii 941203

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.04.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne:

 • Wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;
 • Realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności;
 • Przygotowania produktów i stanowiska pracy;
 • Wykonywania prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych;
 • Wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
 • Wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych;

Miejsca pracy:
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.


Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przedmioty zawodowe nauczane w szkole.

Branżowa Szkoła I Stopnia - Klasa Wielozawodowa

Cele kształcenia w zawodzie

W klasie wielozawodowej istnieje możliwość podjęcia nauki w wybranym przez ucznia zawodzie zgodnym z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Uczeń podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie - LISTA PRACODAWCÓW

Kształcenie w zawodach:
Fotograf, Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Kominiarz, Monter izolacji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter stolarki budowlanej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Zdun, Stolarz, Tapicer, Elektromechanik, Elektryk, Fryzjer, Sprzedawca, Kelner, Blacharz, Kowal, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik motocyklowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Ogrodnik, Drukarz fleksograficzny, Drukarz offsetowy, Operator procesów introligatorskich, Garbarz skór, Kaletnik, Krawiec, Kuśnierz, Obuwnik, Jeździec, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, Pszczelarz, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa, Przetwórca ryb, Kierowca mechanik

Symbole zawodów - (kliknij)
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W przypadku, gdy uczeń zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.
Po ukończeniu BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA - KLASY WIELOZAWODOWEJ uczeń może podjąć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub w liceum ogólnokształcącym i na szkoleniu kursowym zdobyć dodatkową kwalifikację, co pozwoli uzyskać wykształcenie średnie i zawód.

Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód Rolnik 613003

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

 • Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 • Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
 • Prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • Prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
 1. stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
 3. przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Branżowa Szkoła I Stopnia - Zawód monter konstrukcji budowlanych 711102

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:

 • Przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
 • Montowania elementów konstrukcji budowlanych;
 • Wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

Miejsca pracy:
Uczniów kończących ten kierunek czeka ciekawa praca oraz dalszy rozwój zawodowy w firmie np. FKP Pomieczyno.

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!