school and education

Harmonogram naboru

Termin postępowania Rodzaj czynności
od 13 maja do 18 czerwca 2019r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19 czerwca 2019 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
od 21 od godz. 1200 do 25 czerwca 2019 do godz. 1500 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 13 maja do 04 lipca 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
05 lipca 2019r. godz. 1000 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 08 lipca 2019r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
do 10 lipca do godz. 1400 Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
12 lipca 2019 r. godz. 1200 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Technikum

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM 4 i 5 - letniego NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Pobierz

Szkoła Branżowa

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY BRANŻOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Pobierz

LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Kultura

Szacunek do innych to podstawa zadowolonej społeczności. Daj się zaskoczyć!

Profesjonalizm

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na wszelkie ambicje.

Przyszłość

Rozwój i ciekawe pomysły to nasza ogromna zaleta. Dążymy do doskonałości!

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!