school and education
Porozumienie o współpracy z firmą Solwit S.A.
Piątek, 16 Wrzesień 2022
Odsłon : 75

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Solwit S.A. , ul. Azymutalna 11 Gdańsk, reprezentowanym przez Leszka Pankiewicza - Prezesa a Powiatowym Zespołem Szkół w Przodkowie reprezentowanym przez Kazimierza Klas Dyrektora.

Firma Solwit S.A. Gdańsk obejmuje opieką dydaktyczną uczniów Szkoły, będzie wspierała uczniów w rozwoju i doskonaleniu kompetencji informatycznych.

Cieszymy się z podpisanego porozumienia i liczymy na owocną współpracę.

SOLWIT SOLWIT SOLWIT

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!