school and education
Szkolny Konkurs Recytatorski: „Dla Niepodległej”
Wtorek, 08 Marzec 2022
Odsłon : 644

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego: „Dla Niepodległej”

I. Organizator: Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie


II. Cel konkursu:

 1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów PZS w Przodkowie.
 2. Doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem – językiem polskim oraz warsztatowych umiejętności recytatorskich.
 3. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 4. Promowanie młodych talentów.
 5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas technikum (I-III) i szkoły branżowej (I-III) PZS w Przodkowie.
 2. Każdą klasę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników.
 3. Każdy uczestnik recytuje wybrany utwór poetycki o tematyce patriotycznej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.
 4. Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać: - interpretację zadanego fragmentu utworu, - kulturę i wyrazistość słowa, - odświętny strój. (Niedozwolone: gestykulacja, rekwizyty. Punktacja od zera do pięciu punktów). Skład jury ustalony zostanie przez organizatorów konkursu. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 11 marca 2022 r. (piątek) Informacji : imię nazwisko uczestnika, klasa, autor i tytuł utworu - do polonistów: Anna Lewicka – Wiktorek, Dorota Wilczewska, Katarzyna Pobłocka.
 6. Szkolny Konkurs Recytatorski odbędzie się 25 marca (piątek), w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie.
 7. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.

Kaszubskim Szlakiem

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!