school and education

Wydarzenia

Lekcja patriotyzmu w Areszcie Śledczym w Gdańsku
Środa, 15 Listopad 2017
Odsłon : 1588

W dniu 15.11.2017r. uczniowie klasy ITI wraz z panią Krystyną Kaczorowską i panią Eweliną Szczepkowską gościli a na terenie gdańskiej jednostki penitencjarnej. Uczniowie, którzy odwiedzili jednostkę mogli usłyszeć czym różni się areszt śledczy od zakładu karnego, jak wygląda praca z osadzonymi i jakie są formy resocjalizacji oraz jakie mogą być prawne konsekwencje niewłaściwych postaw moralnych wśród młodych ludzi

Wizyty uczniów w jednostkach penitencjarnych pozwalają im na poznanie specyfiki tych miejsc od innej strony, niż w szkole. Areszt Śledczy w Gdańsku chętnie angażuje się w takie przedsięwzięcia, umożliwiając skonfrontowanie wyobrażeń uczniów na temat "więzienia" z rzeczywistością. Chcąc pogłębiać posiadaną wiedzę dotyczącą współczesnej historii Polski uczniowie zobaczyli także główną atrakcję historyczną, czyli cztery pomieszczenia, służące jako cele dla więźniów politycznych, gdzie przebywali m.in. Danuta Siedzikówna, ps. "Inka" oraz Feliks Selmanowicz, ps. "Zagończyk".

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Kapitanowi Markowi Stuba za umożliwienie nam wejścia na teren Aresztu Śledczego, i ciekawą lekcję historii.

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!